GRUP CALSINA CARRÉ - NOTÍCIES

Últimes notícies

Comprum central de compres

26/02/2018
       

Comprum central de compres

COMPRUM  analitza  el  seu primer  any  d'activitat  i inicia  el nou any  amb  la  incorporació  deTransports Simon. 

Marc Güell, gerente de COMPRUM analitza el seu primer any d'activitat en el mercat.

El primer any de funcionament de la Central de Compras COMPRUM, ha permès a les empreses les quals van iniciar  el  projecte: Transports  Calsina-Carré,  A.T.Trota i A.T.  Noutransport,  aconseguir acords comercials avantatjosos amb els principals proveïdors del mercat, per a la compra dels bens o serveis que han necessitat per el desenvolupament de la seva activitat logística.

La activitat com Central de Compres es va iniciar amb la negociació de manera centralitzada del Programa d'Assegurances de les tres companyies per a l'any 2017, i es va aconseguir una millora molt significativa en les primeres. Posteriorment es van negociar les ampliacions i renovacions de flota, tancant un acord amb DAF per un total de 140 unitats. Aquest acord s'ha renovat per al 2018, any en què la previsió arriba a les 225 unitats. també, es va incloure en l'àmbit de la Central, la compra de remolcs, i es va tancar un acord per a la compra d'un total de 200 remolcs de distintes tipologies, que incloïen lones, lones doble pis, furgons i porta-cotxes amb SCHMITZ i Rolfo respectivament.

Ha estat prioritat de COMPRUM durant aquest primer any d'activitat incloure gradualment totes les compres que es negociaven abans individualment, a la negociació centralitzada; d'aquesta manera s'han tancats acords per al subministrament de AdBlue®, per a la compra de
elements de seguretat, per a la gestió del pagament de peatges a nivell europeu i recuperació d'impostos, per a la compra de pneumàtics i serveis de manteniment, compra de recanvis i accessoris.

En definitiva "es tracta d'aplicar un mètode de treball centralitzat, per a totes les compres. oferim un volum de compra atractiu, però tan important com el volum és que oferim un compromís ferm amb el proveïdor. òbviament a canvi d'unes condicions molt competitives que permetin incrementar la competitivitat dels nostres centres associats", afirma Marc Güell, Gerent de COMPRUM "negociem aplicant aquest mètode fins a les compres que poden semblar menys significatives, com alguns consumibles ".
Els resultats han estat realment positius, ja que s'ha aconseguit millorar de manera notable els costos en totes les compres que s'han centralitzat fins a la data, no obstant això queden algunes partides pendents d'incorporar a la metodologia de negociació de la Central. "La clau, dels bons resultats obtinguts, està en la disciplina de grup aplicada pels mateixos socis; el compromís dels socis amb la seva Central ha estat exemplar. Cal no oblidar que la Central implica una certa delegació d'una activitat de compra que fins a la data desenvolupaven ells
individualment i això a vegades és complex "indica Marc Güell. La prioritat de COMPRUM per al 2018, a més de les negociacions, es fixa en la incorporació de noves empreses al projecte. Amb data 1 de gener s'ha incorporat a la Central l'empresa Transports Simón, S.L. de Campdorà (Girona), empresa dedicada al transport internacional de càrrega completa principalment i que aporta una flota d'uns 90 vehícles.

En l'actualitat COMPRUM centralitza les compres per a una flota de aproximadament 1.000 camions i té com a objectiu incorporar més empreses en el 2018, per anar aproximant a l'objectiu de 5.000 camions  en el futur.

Tornar enrera