GRUP CALSINA CARRÉ - NOTÍCIES

Últimes notícies

El GNL com energia alternativa

16/03/2018
       

El GNL com  font d'energia alternativa a la gestió del medi ambient a les ciutats.

 

En el nostre temp és imprescindible l'utilització de les anomenades tecnologies netes per mantenir els centres urbans en la mesura que sigui possible lliures de polució.

Els professionals del món de la logística tenen un repte, real, difícil però assolidor: aconseguir que el transport que es dedica a la distribució de mercaderies no contamini l'aire que respirem sobretot dins de les ciutats.

La "logística verda", es refereix al procés mitjançant el qual es minimitza l'impacte de la logística sobre el medi ambient, un dels aspectes més importants és la mesura d'aquest impacte, a través de l'utilització de determinats mitjans de transport; en aquest cas parlarem del primer camió de gas natural liquat de Calsina Carré.

El gas natural liquat és gas natural processat per a ser transportat en forma líquida, el GNL és un tipus d'energia no renovable que es converteix en un líquid transparent com l'aigua, és incolor, inodor i no és ni corrosiu ni tòxic; es considera la forma d'emmagatzematge més eficient i ocupa menys espai que el gas natural en estat gasós i és el que menor impacte ambiental té de tots els combustibles fòssils existents al planeta.

L'ús del gas natural com font d'energia no és un descobriment nou, ja en el segle XIX es van fer els primers experiments per licuar gasos, i finalment en la primera meitat del segle XX als Estats Units es va posar en funcionament la primera planta de licuefacció de gas natural.

El primer camió de GNL de Calsina Carré és una iniciativa conjunta amb la companyia IVECO, com  alternativa viable i possible, en un esforç per disminuir la contaminació que provoca el transport de distribució de mercaderies a les ciutats; el mateix té una autonomia segons el fabricant de 1500 km, i existeixen diferents punts de proveïment de carburant distribuïts per tota la geografia espanyola; pel que es pot fer un ús eficient del temps i el quilometratge; el conductor que porta aquest tipus de vehicles pot calcular amb eficàcia la quantitat de carburant necessari per arribar sense problemes a destinació, segons els trajectes i les hores de conducció.

És responsabilitat de tots contribuir a que les nostres accions no contaminin més del que sigui necessari el nostre aire, i en aquest sentit la logística ocupa un lloc preponderant, perquè no podríem imaginar el món en què vivim sense mitjans de transport de mercaderies, per això hem d'augmentar l'ús de les anomenades tecnològies netes i d'aquesta forma evitar la contaminació que provoquen els combustibles fòssils.

Tornar enrera