GRUP CALSINA CARRÉ - SOLUCIONS

Serveis a escala mundial

TRANSPORT TERRESTRE

Els nostres clients elegeixen a Calsina Carré com a soci logístic pels seus fluxes de transport terrestre internacional perquè els hi oferim:

 • Fluxes regulars a tot Europa i el Magreb
 • Una flota equipada amb ordinador de bord, permetent una comunicació bidireccional amb el departament de tràfic via GPS, i assegurant així, la informació on-line de l'estat de cada expedició
 • El nostre compromís explícit en reduir les nostres emissions de CO2 i millorar la seguretat en carretera
 • Una experiència contrastada en diversos sectors i industries
  • - Automoció
  • - Químics
  • - Farmàcia
  • - Tèxtil
  • - Alimentació
  • - Paper i arts gràfiques
  • - Electrònica ...
 • Material equipat pel transporte ADR, així com conductors formats en la manipulació de mercaderies perilloses
 • La oportunitat de treballar amb un equip humà multidisciplinar, format en garantir un transport segur i fiable, i optimitzar la cadena de subministrament. En definitiva, sigui quin sigui el sector d'activitat i la tipologia dels productes, Calsina Carré serà l'elecció més segura
TRANSPORT TERRESTRE

FULL LOAD SERVICE - FTL


La nostra fortalesa


 • El poder d'una flota de 450 vehicles
 • El know-how d'un equip, que gestiona una cartera de subcontractats amb una garantia total de qualitat de servei, garantint els paràmetres de qualitat de la nostra companyia
  • - Comunicació fiable i fluïda
  • - Plaços d'entrega
  • - Qualitat del material emprat
  • - Desenvolupament sostenible
 • Material equipat pel transporte ADR, així com conductors formats en la manipulació de mercaderies perilloses
 • La oportunitat de treballar amb un equip humà multidisciplinar, format en garantir un transport segur i fiable, i optimitzar la cadena de subministrament. En definitiva, sigui quin sigui el sector d'activitat i la tipologia dels productes, Calsina Carré serà l'elecció més segura

El nostre client se'n beneficia


 • Capacitat de reacció i rapidesa de resposta
 • Optimització de plaços i compliment de les dates acordades en les recollides i les entregues
 • Una qualitat contrastada i servei constant
 • Ens ocupem de la imatge de la marca que transportem
 • Adaptem la nostra oferta a les necessitats específiques del transport
TRANSPORT TERRESTRE

GROUPAGE SERVICE - LTL


La nostra fortalesa


 • Un Modern Centre d'Operacions, ubicat a 6 kms. de la porta a Europa (17706 Pont de Molins – 7.000 m2)
 • Un equip multidisciplinar de més de 40 experts en Tràfic Terrestre Internacional
 • Més de 30 plataformes i col·laboradors repartits per tota Europa i el Nord d'Àfrica
 • Un software avançat, que garanteix i agilitza les comunicacions amb els nostres clients i proveïdors, obtenint una eficàcia contrastada en:
  • - Control de Flota
  • - Traçabilitat d'expedicions
  • - Gestió de comandes - EDI
  • - Gestió de KPI

EL SERVEI LTL 3P – LA NOSTRA RAÓ DE SER • El servei de Grupatge 3P, és el producte estrella de la nostra companyia, amb el qual hem crescut en les últimes dècades juntament amb els nostres clients
 • Servei de GRUPATGE DIARI PORTA-PORTA A TOTA EUROPA I EL NORD D'ÀFRICA
 • El client es beneficia de:
  • - Reduccions en el temps de trànsit
  • - Reducció de la manipulació de les mercaderies
  • - Reducció de les avaries de la mercaderia

EL SERVEI LTL 4P – LA XARXA DE PLATAFORMES • Gestió de línies regulars i plataformes de transport, repartides pel conjunt d'Europa
 • Un servei de recollida i consolidació en el país d'origen, transport en línies regulars, desconsolidació i entrega final en país de destí
 • El client es beneficia de:
  • - Reducció de despeses de transport en els petits grupatges
TRANSPORT TERRESTRE

EL SERVEI PLUS

 • Per a qualsevol modalitat de transport, Calsina Carré disposa d'un equip PLUS, dedicat a donar resposta a les urgències
  • - Furgonetes
  • - Mini-tirs
  • - Doble conductor en stand by
  • - Taxis
  • - Hand carrier
 • El client es beneficia de:
  • - Atenció les 24h els 365 dies de l'any
  • - Solucions Taylor - Made
  • - Optimització de despeses
TRANSPORT TERRESTRE

EL SERVEI INTERMODAL


 • En Calsina i Carré , portem temps compromesos amb les exigències del mercat, la seguretat vial i el medi ambient. Per això, resulta una peça fonamental oferir una solució Intermodal adaptada a les necessitats dels nostres clients
 • El coneixement i experiències acumulades ens permeten combinar diferents mitjans: ferrocarril marítim i carretera, en les nostres ofertes de transport. I en tot moment, Calsina i Carré, opera com el seu únic interlocutor
 • En tot moment, garantim la traçabilitat completa del servei, comprometent-nos en la reducció de consum i d'emissions de CO2
 • Elaborem, sota petició del client, informes personalitzats de les emissions de CO2 i consums produïts durant la prestació dels serveis
LOGÍSTICA


Planifiquem i controlem el flux, l'emmagatzematge i tota la distribució dels seus materials de manera eficient i efectiva, des del seu origen fins el seu consumo. Aquest és el nostre Know- How:


Logística de distribució

 • Recollida en proveïdors
 • Emmagatzematge de les matèries primeres o productes de compra venda
 • Preparació de comandes (picking-list, kitting, Kanban…)
 • Entrega a les plantes de producció
 • Recollida del producte acabat
 • Emmagatzematge del producte
 • Preparació de les comandes
 • Entrega a clients finals o distribuidores

Logística de compra

 • Recepció de les necessitats dels nostres clients
 • Planificació de les compres a proveïdors
 • Recollida en proveïdor
 • Emmagatzematge
 • Entrega a client

Logística inversa

 • Retirada de material en client final per a la seva devolució a origen o la seva destrucció (certificada)
 • Retirada d'embalatge retornable en client final i/o plantes de producció, emmagatzematge i reincorporació al circuit

Gràcies a això, gestionem i planifiquem una àmplia oferta de Serveis Logístics:


 • Magatzems dedicats
 • Gestió d'embalatges
 • Magatzem sota duana
 • Magatzems multiclient
 • Joker: Gestió/externalització parcial de compres
SOFTWARE

Al grup Calsina Carré desenvolupem solucions de software mitjançant la divisió Tècniques Informàtiques Europees (EUTISoftware). Les nostres aplicacions recullen la experiència i la fiabilitat que el nostre grup ha anat acumulant en els darrers 40 anys d'història, i els nostres clients i partners disposen d'una gamma de productes basats en la lògica i la funcionalitat. Desenvolupem tant Solucions de gestió de flotes de transport terrestre com Solucions de gestió de magatzems, i per ambdòs casos el nostre equip TIC es responsabilitza d'implementar i supervisar la posada en marxa de cada projecte.

3PL

L'àmplia gamma i tipologia de serveis que oferim, es veu finalment reflexada en un servei de finestreta única el resultat del qual ofereix una solució logística integral... el 3PL. Els nostres clients cerquen solucions en les que un sol interlocutor els hi garanteixi tot el procés. Mitjançant el 3PL proporcionem múltiples solucions de transport, emmagatzematge, cross docking, gestió d'inventaris, embalatge i expedició de mercaderies.